Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Facebook játékszabályzat

Diamond Szépségszalon és Masszázs Stúdió általános Facebook nyereményjáték-szabályzata

 

1 Játék szervezője

Diamond Szépségszalon és Masszázs Stúdió (Székhelye: 1074 Bp, VII. kerület, Csengery utca 26. a továbbiaknak „Szervező) nyereményjátékokat (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem az Instagrammal, azt a Facebook vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot vagy az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

2 A játék időtartama, játék menete, sorsolás időpontja, nyeremény

Minden esetben az adott időszakban érvényes a szervező nyereményjátékra felhívó bejegyzésében szerepel.

3 Részvételi jogosultság:

  • A Játékban csak a 18. életévüket betöltött és nem cselekvőképtelen devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező személyek vehetnek részt.
  • A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.
  • Azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt jelen Játékszabály szerint érvényes nevezést adnak le, részt vesznek a Játékban. Játék során a megadott időpontban az érvényesen nevező Játékosok közül véletlenszerű, gépi sorsolással lesznek kiválasztva a játék nyertesei. . A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv nem készül.

4 Egyéb tudnivalók

  • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel nem valósul meg.
  • A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
  • A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.

5 Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat a szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli

Keresés